Y Cyfeiriadur Cymreig

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

Urdd Gobaith Cymru

Cyfeiriad:
Swyddfa'r Urdd
Gwersyll Llangrannog
Llangrannog
Llandysul
Ceredigion
SA44 6AE

Ffôn: 01239 652140
Ffacs: 01239 652161

E-bost:
Gwefan: http://www.urdd.org

Gwybodaeth Ychwanegol:
Trydar: @urdd