Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyfeiriad:
(Campws Caerfyrddin)
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin SA31 3EP

Ffôn: 01267 676767

Gwefan: http://www.uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
(Campws Llambed)Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llanbedr Pont Steffan, Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7ED Ffon/Tel: 01570 422351