Y Cyfeiriadur Cymreig

Corau

Côr Bro Meirion

Mae'r Côr yn ymarfer yn Nhy Siamas, Dolgellau rhwng 8 a 10 p.m. bob nos Wener ar wahan i nos Wener olaf y mis pan fyddwn yn ymarfer yn Neuadd Bentref Rhydymain.

Cyfeiriad:
Parlla Isaf
Rhoslefain
Tywyn
Gwynedd LL36 4NF

Ffôn: 01654 711427

E-bost:

Prif Gyswllt:
Ysg:Eleri Wyn Williams

Gwybodaeth Ychwanegol:
Arw:Iwan Parry