Y Cyfeiriadur Cymreig

Corau

Côr Bro Meirion

Cyfeiriad:
Parlla Isaf
Rhoslefain
Tywyn
Gwynedd LL36 4NF

Ffôn: 01654 711427

E-bost:

Prif Gyswllt:
Ysg:Eleri Roberts

Gwybodaeth Ychwanegol:
Arw:Iwan Parry