Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Prifysgol Cymru Gregynog

(Canolfan Gynadledda)

Cyfeiriad:
Tregynon
Y Drenewydd
Powys SY16 3PW

Ffôn: 01686 650224
Ffacs: 01686 650656

Gwefan: http://www.gregynog.org

Gwybodaeth Ychwanegol:
Gwefan/website: www.wales.ac.uk/gregynog