Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Prifysgol Cymru

Cyfeiriad:
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NS

Ffôn: 029 20 376999
Ffacs: 029 20 376080

E-bost:
Gwefan: http://www.wales.ac.uk