Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Coleg Penybont-ar-Ogwr

Cyfeiriad:
Heol y Bontfaen
Penbont-ar-Ogwr
CF31 3DF

Ffôn: 01656 302302

E-bost:
Gwefan: http://www.bridgend.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
(Campws Pencoed)Pencoed, Penybont-ar-Ogwr CF35 5LG
(Campws Heol y Frenhines)Queens Road South, Stad Ddiwydiannol Penybont, Penybont CF31 3UT
(Campws Maesteg)Stryd y Castell, Maesteg CF34 9UN
(Campws Caerdydd) Academi Celfyddydau Caerdydd, 45 Trade Street, Caerdydd, CF10 5DJ