Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Coleg Penybont

Cyfeiriad:
Heol y Bontfaen
Penbont-ar-Ogwr
CF31 3DF

Ffôn: 01656 302302

E-bost:
Gwefan: http://www.bridgend.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
(Campws Pencoed)Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr CF35 5LG
(Campws Heol y Frenhines)Heol y Frenhines, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3UT
(Campws Maesteg)Stryd y Castell, Maesteg CF34 9UN