Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Coleg Cambria - Llysfasi

Cyfeiriad:
Ffordd Rhuthun
Rhuthun
Sir Ddinbych LL15 2LB

Ffôn: 0300 3030007

E-bost:
Gwefan: http://www.cambria.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
(Safle Wrecsam / Wrexham Training Site) Felin Puleston, Ffordd Rhiwabon, Wrecsam LL13 7RF
Ffôn/Tel: 01978 363033