Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Coleg Gwent

Cyfeiriad:
Y Rhadyr
Brynbuga
Sir Fynwy NP15 1XJ

Ffôn: 01495 333777

Gwefan: http://www.coleggwent.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
(Campws Crosskeys) Ffordd Rhisga, Crosskeys NP11 7ZA
Ffôn/Tel: 01495 333777
(Campws Glynebwy) Ffordd y Coleg, Glynebwy NP23 6GT Ffôn/Tel: 01495 333777
(Campws Casnewydd) Ffordd Nash, Casnewydd NP19 4TS
Ffôn/Tel: 01495 333777
(Campws Pont-y-pwl) Ffordd Blaendare, Pont-y-pwl NP4 5YE
Ffôn/Tel: 01495 333777