Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Coleg Ceredigion

Coleg addysg bellach dwyieithog yw Coleg Ceredigion, gyda champysau yn Aberystwyth ac Aberteifi

Cyfeiriad:
(Campws Aberystwyth)Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3BP

Ffôn: 01970 639700

E-bost:
Gwefan: http://www.ceredigion.ac.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
(Campws Aberteifi)Park Place, Aberteifi, Ceredigion SA43 1AB Ffôn/Tel: 01239 612032 Ffacs/Fax: 01239 622339