Y Cyfeiriadur Cymreig

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

Gwasg Prifysgol Cymru

Cyfeiriad:
Cofrestrfa'r Brifysgol
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NS

Ffôn: 029 2037 6999

E-bost:
Gwefan: http://www.gwasgprifysgolcymru.org

Gwybodaeth Ychwanegol:
http://www.uwp.co.uk