Y Cyfeiriadur Cymreig

Colegau Cymru

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd (UWIC)

Cyfeiriad:
Canolfan Reoli
Blwch Post 377
Canolfan Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin
Llandaf
Caerdydd CF5 2SG

Ffôn: 029 20 416070
Ffacs: 029 20 786212

E-bost:
Gwefan: http://www.cardiffmet.ac.uk