Y Cyfeiriadur Cymreig

Theatrau a Chwmnïau Theatr

Theatr Bara Caws

Cyfeiriad:
Uned A1
Stad Ddiwydiannol Cibyn
Cibyn
Caernarfon
Gwynedd LL55 2BD

Ffôn: 01286 676335

Gwefan: http://www.theatrbaracaws.com