Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Cyfeiriad:
Ty John Penri
5 Axis Court
Parc Busnes Glanyrafon
Bro Abertawe
Abertawe
SA7 0AJ

Ffôn: 01792 795888

E-bost:
Gwefan: http://www.annibynwyr.cymru

Prif Gyswllt:
Ysg Cyffredinol:Parchg Dyfrig Rees