Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Y Samariaid

Gwefan: www.samaritans.org/wales/samaritans-cymru

Gwybodaeth Ychwanegol:
Cenedlaethol: Ffon/Tel: 0808 164 0123
Canolbarth Cymru: Maengwyn, 5 Ffordd y Drindod, Aberystwyth, Ceredigion SY24 1LUFfôn/Tel: 01970 624535
Clwyd: 23 Stryd Bedford, Y Rhyl, Sir Ddinbych LL18 1SYFfôn/Tel: 01745 354545
De Morgannwg: 75 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd CF119AF Ffôn/Tel: 029 20 344022
De-orllewin: 1 Sgwâr Albert, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TAFfôn/Tel: 01437 766699
Gorllewin Morgannwg: 17 St John's Road, Manselton, Abertawe SA5 8PR Ffôn/Tel: 01792 655999
Gwent: 43 Bryn Stow, Casnewydd NP20 1JHFfôn/Tel: 01633 259000
Gwynedd: 5A Llys Onnen, Parc Menai, Bangor Gwynedd LL57 4DF Ffôn/Tel: 01248 674985
Morgannwg Ganol: 2 Stryd Werdd, Pen-y-bont ar Ogwr Ffôn/Tel: 01656 662333
Powys: Flat 2, Sandringham, Temple Street, Llandrindod Wells, Powys LD1 5HE Ffôn/Tel: 01597 823000