Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Pwrpas yr Awdurdod yw i warchod a gwella'r harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal, ac i hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc.

Cyfeiriad:
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol
Penrhyndeudraeth
Gwynedd
LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274
Ffacs: 01766 771211

E-bost:
Gwefan: http://www.eryri.llyw.cymru

Gwybodaeth Ychwanegol:
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn gyfrifol am Ganolfan Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog a'r Ysgwrn ger Trawsfynydd.

The Authority is also responsible for the Plas Tan y Bwlch Centre near Maentwrog and Yr Ysgwrn near Trawsfynydd.