Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Mudiad Ieuenctid Cristnogol (M.I.C) - Sir Gaerfyrddin

Hybu gweithgareddau Cristnogol ym mhlith plant a ieuenctid

Cyfeiriad:
Swyddfa Cymorth Cristnogol
75 Heol y Dwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1PZ

Ffôn: 01267 237257
Symudol: 07929 173352

E-bost:
Gwefan: http://www.micsirgar.org

Prif Gyswllt:
Y Parchg. Tom Defis (Cadeirydd)