Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Menter Ieuenctid Cristnogol (M.I.C) - Caerfyrddin

Hybu gweithgareddau Cristnogol ym mhlith plant a ieuenctid

Cyfeiriad:
Llain Deg
Llangynin
San Clêr
Caerfyrddin SA33 4JY

Ffôn: 01994 230049

E-bost:
Gwefan: http://www.micsirgar.org

Prif Gyswllt:
Nigel Davies