Y Cyfeiriadur Cymreig

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

Cyhoeddiadau'r Gair

Cyfeiriad:
Aelybryn
Chwilog
Pwllheli
Gwynedd LL53 6SH

Ffôn: 01766 819120

Gwefan: www.ysgolsul.com

Prif Gyswllt:
Parch. Aled Davies

Gwybodaeth Ychwanegol:
e-bost/e-mail: [email protected]