Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Yr Eglwys Fethodistaidd (Cymru)

Cyfeiriad:
Plas Llwynog
Foxen Manor Road
Four Crosses
Llanymynech
SY22 6ND

Ffôn: 01691 830926

E-bost:
Gwefan: http://www.synodcymru.org.uk

Prif Gyswllt:
Y Parch Jennifer Hurd (Cadeirydd Synod Cymru)

Gwybodaeth Ychwanegol:
Swyddfa Synod Cymru: Capel Horeb, Ffordd Rhiw, Bae Colwyn, LL29 7TL
Ffon/Tel: 01492 530880
Ebost/Email: [email protected]


Swyddfa Wales Synod Office: Cyncoed Methodist Church, Westminster Crescent, Caerdydd, CF23 6SE
Ffon/Tel: 029 20 761515
Ebost/Email: [email protected]
English language website: http://www.methodistwales.org.uk