Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig. Synod Cenedlaethol Cymru.

Yn rhannu cenhadaeth Duw trwy eglwysi lleol a phartneriaethau eciwmenaidd

Cyfeiriad:
Swyddfa Synod
Ffordd Minster Road
Y Rhath / Roath
Caerdydd / Cardiff
CF23 5AS

Ffôn: 029 20 195729

E-bost:
Gwefan: http://www.urcwales.org.uk

Prif Gyswllt:
Helen Stenson