Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Yr Eglwys yng Nghymru

Cyfeiriad:
2 Sgwar Callaghan Square
Caerdydd / Cardiff
CF10 5BT

Ffôn: 029 20 348200

Gwefan: http://www.churchinwales.org.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
Esgobaeth Bangor:
Esgob Bangor Y Gwir Barchedig Andrew T G John
Ty'r Esgob, Bangor, Gwynedd LL57 2SS
Ffon/Tel:01248 354999
Esgobaeth Tyddewi:
Esgob Tyddewi Y Gwir Barchedig Joanna S Penberthy
Llys Esgob, Abergwili, Caerfyrddin SA31 2JG
Ffon/Tel:01267 236597
Esgobaeth Mynwy:
Esgob Mynwy Y Gwir Barchedig Richard E Pain
Ty'r Esgob, Bishopstow, Stow Hill, Casnewydd NP20 4EA
Ffon/Tel:01633 263510
Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu:
Archesgob Cymru, Y Parchedicaf John D E Davies
Ely Tower, Castle Square, Aberhonddu, Powys LD3 9DJ
Ffon/Tel:01874 623716
Esgobaeth Llanelwy:
Esgob Llanelwy Y Gwir Barchedig Gregory Cameron
Esgobty, Llanelwy, Gwynedd LL17 0TW
Ffon/Tel:01745 583503Ffacs/Fax:01745 584301
Esgobaeth Llandaf:
Esgob Llandaf Y Gwir Barchedig June Osborne
Llys Esgob, The Cathedral Green, Llandaf, Caerdydd, CF5 2YE