Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cyfeiriad:
Capel Tabernacl
81 Heol Merthyr
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd CF14 1DD

Ffôn: 029 20 627465

E-bost:
Gwefan: http://www.ebcpcw.cymru