Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Cymorth Cristnogol

Cyfeiriad:
Llys Porth yr Eglwys
3 Heol yr Eglwys
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 2DX

Ffôn: 029 20 844646

Gwefan: http://www.christianaid.org.uk/cymru/