Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Cymdeithas Emynau Cymru

Mae Cymdeithas Emynau Cymru yn ymddiddori ym mhob agwedd ar emynau a thonau sy'n perthyn i Gymru. Mae'n cynnal darlithiau a chyfarfodydd, ac yn cyhoeddi Bwletin a chylchlythyr yn rheolaidd.

Cyfeiriad:
Llety Clyd
Stryd Newydd
Llanbedr Pont Steffan. Ceredigion SA48 7AL

Ffôn: 01570 422992
Symudol: 07971 375068

E-bost:
Gwefan: http://www.emynau.org

Prif Gyswllt:
Ysg:Delyth G Morgans Phillips