Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Cymdeithas Emynau Cymru

Mae Cymdeithas Emynau Cymru yn ymddiddori ym mhob agwedd ar emynau a thonau sy'n perthyn i Gymru. Mae'n cynnal darlithiau a chyfarfodydd, ac yn cyhoeddi Bwletin a chylchlythyr yn rheolaidd.

Cyfeiriad:
Blaenfallen
Talsarn
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 8QP

Ffôn: 01570 470274
Symudol: 07971 375068

E-bost:
Gwefan: http://www.emynau.org

Prif Gyswllt:
Swyddog Cyhoeddusrwydd: Delyth G Morgans Phillips