Y Cyfeiriadur Cymreig

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

CAA Cymru

Cyhoeddwr adnoddau addysg a llyfrau darllen o bob math

Cyfeiriad:
Prifysgol Aberystwyth
Plas Gogerddan
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3EB

Ffôn: 01970 622128

E-bost:
Gwefan: http://www.aber.ac.uk/caa