Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

Cyfeiriad:
Ael y Bryn
Chwilog
Pwllheli
Gwynedd LL53 6SH

Ffôn: 01766 819120
Symudol: 07894 580192

E-bost:
Gwefan: www.ysgolsul.com

Prif Gyswllt:
Ysg. Cyff: Y Parch. Aled Davies