Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Canolfan Mileniwm Cymru

Cyfeiriad:
Plas Bute
Caerdydd CF10 5AL

Ffôn: 029 20 636464
Ffacs: 029 20 636401

E-bost:
Gwefan: yganolfan.org.uk

Gwybodaeth Ychwanegol:
Swyddfa docynnau: 029 20 636464