Y Cyfeiriadur Cymreig

Crefyddol

Canolfan Genedlaethol Addysg Grefyddol

Cyfeiriad:
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd LL57 2DG

Ffôn: 01248 382956
Ffacs: 01248 383954

Gwefan: http://www.bangor.ac.uk/rs/pt/wncre