Y Cyfeiriadur Cymreig

Sefydliadau

Canolfan Bedwyr

Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg Prifysgol Bangor

Cyfeiriad:
Neuadd Dyfrdwy
Y Ganolfan Rheolaeth
Prifysgol Bangor
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: 01248 383293

E-bost:
Gwefan: http://www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr

Prif Gyswllt:
Eirian Jones (Rheolwr Swyddfa)