Y Cyfeiriadur Cymreig

Cwmnïau Preifat

Balm Dinefwr Cyf.

(Llysieuydd Meddygol)

Cyfeiriad:
57 Ffordd Wernddu
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin SA18 2NE

Symudol: 07855 673096

E-bost:
Gwefan: http://www.balmdinefwr.cymru

Prif Gyswllt:
Dilys Griffiths DBTh. MURHP

Gwybodaeth Ychwanegol:
Ar gael yn Rhydaman a Llandeilo