Y Cyfeiriadur Cymreig

Cwmnïau Preifat

Atebol

Cyhoeddwyr addysgol a chyfieithwyr

Cyfeiriad:
Adeiladau'r Fagwyr
Llanfihangel Genau'r Glyn
Aberystwyth
Ceredigion SY24 5AQ

Ffôn: 01970 832172
Symudol: 0330 332 0502

E-bost:
Gwefan: http://www.atebol.com / www.atebol-siop.com

Gwybodaeth Ychwanegol:
Hefyd:

Yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3EG

Ty Phoenix, 8 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ