Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Wilia

(Abertawe a'r Cylch)

Cyfeiriad:
Hafan
2 Lôn Rhianfa
Ffynhonne
Abertawe SA1 6DJ

Ffôn: 01792 455410

E-bost:
Gwefan: http://www.menterabertawe.org/cymraeg/wilia

Prif Gyswllt:
Gol: Heini Gruffudd