Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Y Tincer

(Genau'r Glyn, Llangorwen, Tirymynach, Trefeurig a'r Borth)

Cyfeiriad:
Rhos Helyg
23 Maesyrefail
Penrhyn-coch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3HE

Ffôn: 01970 828017

E-bost:

Prif Gyswllt:
Gol: Ceris Gruffudd