Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Tafod-Elai

(Taf Elai)

Cyfeiriad:
Hendre
4 Pantbach
Pentyrch
Caerdydd
CF15 9TG

Ffôn: 029 20 890040

E-bost:
Gwefan: http://www.tafelai.com

Prif Gyswllt:
Gol: Penri Williams