Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Pethe Penllyn

(O Bum Plwy Penllyn hyd at Gynwyd)

Cyfeiriad:
Tanyfron
105 Stryd Fawr
Y Bala
Gwynedd
LL23 7AE

Ffôn: 01678 521229

E-bost:

Prif Gyswllt:
Cysodwr: Dylan Jones