Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Papur Dre

(Caernarfon)

Cyfeiriad:
Borthwen
Ael y Garth
Caernarfon
Gwynedd LL55 1HA

Ffôn: 01286 674980

E-bost:
Gwefan: http://www.papurdre.net

Prif Gyswllt:
Cad: Glyn Tomos