Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Llais Ogwan

(Dyffryn Ogwen)

Cyfeiriad:
Talgarnedd
3 Sgwar Buddug
Bethesda
Gwynedd LL57 3AH

Ffôn: 01248 601415

E-bost:
Gwefan: http://www.llaisogwan.com

Prif Gyswllt:
Ysg: Gareth Llwyd

Gwybodaeth Ychwanegol:
Trefnydd hysbysebion:Neville Hughes Ffon/Tel:01248 600853