Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Eco'r Wyddfa

(Plwyfi Llanrug, Llanberis a Llanddeiniolen)

Cyfeiriad:
Bwlch Cae Mawr
Deiniolen
Gwynedd
LL55 3LU

Symudol: 07798 552238

E-bost:

Prif Gyswllt:
Cadeirydd: Tony Elliott