Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Eco'r Wyddfa

(Plwyfi Llanrug, Llanberis a Llanddeiniolen)

Cyfeiriad:
Bron y Nant
Pontrhythallt
Llanrug
Gwynedd
LL55 4BA

Ffôn: 01286 673515

E-bost:

Prif Gyswllt:
Dafydd Whiteside Thomas