Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Clonc

(Llanbedr Pont Steffan a'r Fro)

Cyfeiriad:
Maesglas
Dre-fach
Llanybydder SA40 9YB

Ffôn: 01570 480015

E-bost:
Gwefan: http://www.clonc.co.uk

Prif Gyswllt:
Ysg: Mary Davies