Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Papurau Bro

Clonc

(Llanbedr Pont Steffan a'r Fro)

Cyfeiriad:
Maesglas
Dre-fach
Llanybydder SA40 9YB

Ffôn: 01570 480015

E-bost:
Gwefan: http://www.clonc.co.uk

Prif Gyswllt:
Ysg: Mary Davies