Y Cyfeiriadur Cymreig

Mentrau Iaith

Menter Iaith Sir Ddinbych

Cyfeiriad:
6 Heigad
Dinbych
Sir Ddinbych LL16 3LE

Ffôn: 01745 812822

E-bost:

Gwybodaeth Ychwanegol:
Facebook: Menter Iaith Sir Ddinbych

Trydar / Twitter: @MIDinbych