Y Cyfeiriadur Cymreig

Mentrau Iaith

Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Yn hyrwyddo'r Gymraeg yn lleol

Cyfeiriad:
Ty'r Gwrhyd
Stryd Holly
Pontardawe
Abertawe
SA8 4ET

Ffôn: 01639 763819

E-bost:
Gwefan: www.micnpt.cymru

Prif Gyswllt:
Bethan Crosby (Prif Swyddog)