Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Mentrau Iaith

Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyfeiriad:
Llawr 1af CCF Cyf
Stryd y Bont
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin SA38 9DX

Ffôn: 01239 712934

E-bost:
Gwefan: mentergorllewinsirgar.cymru

Gwybodaeth Ychwanegol:
Swyddfa Caerfyrddin: Yr Atom, 18 Stryd y Brenin, Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 1BN