Y Cyfeiriadur Cymreig

Cylchgronau

Y Gwyliedydd

(Cyfnodolyn Cymraeg y Wesleaid)

Cyfeiriad:
Crud yr Awel
Lôn Newydd
Coetmor
Bethesda
Gwynedd
LL57 3DT

Ffôn: 01248 605365

E-bost:

Prif Gyswllt:
Gol: Ffion P Rowlinson

Gwybodaeth Ychwanegol:
Gol: Robin Jones, Llys Awel, 18 Stâd Eryri, Bethel, Caernarfon, LL55 1BX
Ffôn: 01248 670140
Ebost: [email protected]