Y Cyfeiriadur Cymreig

Cyfieithwyr

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cyfeiriad:
Intec
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4FG

Ffôn: 01248 371839

E-bost:
Gwefan: http://www.cyfieithwyr.cymru

Prif Gyswllt:
Geraint Wyn Parry (Prif Weithredwr)