Y Cyfeiriadur Cymreig

Cyfieithwyr

Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cyfeiriad:
Bryn Menai
Ffordd Caergybi
Bangor
Gwynedd LL57 2JA

Ffôn: 01248 371839

E-bost:
Gwefan: http://www.cyfieithwyr.cymru

Prif Gyswllt:
Geraint Wyn Parry (Prif Weithredwr)