Y Cyfeiriadur Cymreig

Cyfryngau a Ffilm

Cwmni Da Cyf.

Cyfeiriad:
Doc Fictoria
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SR

Ffôn: 01286 685300

E-bost:
Gwefan: http://www.cwmnida.cymru

Gwybodaeth Ychwanegol:
Hen Ysgol Aberpwll, Ffordd Bangor, Y Felinheli, Gwynedd LL56 4JS
Ffôn/Tel: 01248 671167 Ffacs/Fax: 01248 671172