Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Cyfryngau a Ffilm

BBC Gwybodaeth Cymru

Cyfeiriad:
Canolfan y BBC
3 Sgwâr Canolog
Caerdydd
CF10 1FP

Ffôn: 08700 100 222

Gwybodaeth Ychwanegol:
Ffôn/Tel: 029 20 322000
Gwefan/website: www.bbc.co.uk/cymru
Brynmeirion, Bangor, Gwynedd LL57 2BY
e-bost/e-mail: [email protected]
Ffôn/Tel: 01248 370880 Ffacs/Fax: 01248 352784
32 Heol Alecsandra, Abertawe SA1 5DT
Ffôn/Tel: 01792 463722/468819 Ffacs/Fax: 01792 468194
Adeilad Parry Williams, Prifysgol Aberystwyth SY23 3AJ
Ffôn/Tel: 01970 833972 Ffacs/Fax: 01970 833963
Hen Dy'r Ysgol, Heol y Prior, Caerfyrddin SA31 1NE
Ffôn/Tel: 01267 225722 Ffacs/Fax: 01267 223060 e-bost/e-mail: [email protected]
Canolfan Gelfyddydau a Llyfrgell, Ffordd Rhos Ddu, Wrecsam LL11 1AU
Ffôn/Tel: 01978 221100 Ffacs/Fax: 01978 221102