Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

Caffi'r Coliseum Coffee House

Cyfeiriad:
Amgueddfa Ceredigion / Ceredigion Museum
53-55 Heol y Môr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2AF

Ffôn: 01970 633088

Gwefan: www.ceredigionmuseum.wales