Y Cyfeiriadur Cymreig

Cwmnïau Preifat

Cartrefi Moelfre

Cynllunwyr ac adeiladwyr cartrefi ffrâm pren o safon. Gwasanaeth adeiladu cyflawn ar gael.

Cyfeiriad:
Llechwedd
Capel Iwan
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9NW

Ffôn: 01559 271589
Symudol: 07974 653002

E-bost:
Gwefan: moelfrehomes.co.uk

Prif Gyswllt:
Kevin Thomas - Cyfarwyddwr