Y Cyfeiriadur Cymreig

Lluniaeth a Llety

The Crafty Café Ltd

Caffi clyd i ddod â'ch crefftau - yn cynnal dosbarthiadau a digwyddiadau wythnosol ac yn arddangos crefftau a gwaith celf artistiaid lleol

Cyfeiriad:
Yr Hen Siop
Dinas Mawddwy
Gwynedd
SY20 9JA

Ffôn: 01650 531510
Symudol: 07847 307745

E-bost:

Prif Gyswllt:
Deborah Courtney-Jones (Perchennog/Owner)